Profil společnosti

Nabízené služby

Projekty ESF a ERDF

Kontakty

Reference

 

 

 Projekty ESF
  

Administrace projektů ESF a ERDF - Nové možnosti outsourcingu činností pro Vaši organizaci.

Naším cílem je poskytnout specializované poradenství a služby v oblasti řízení, monitorování a hodnocení projektů včetně grantových schémat především v oblasti Evropského sociálního fondu a Evropského fondu pro regionální rozvoj.
 

Naše služby poskytujeme v oblasti:
Poradenství: Řízení: Monitorování a hodnocení:
 • zpracování výzev

 • proces výběru projektů

 • uzavírání dohod

 • ukončení projektů

 • zahájení projektů a jejich financování

 • vykazování a uznávání nákladů

 • koordinace týmové práce

 • vykazování výstupů a výsledků

 • provádíme monitorování na místě

 • zpracováváme monitorovací zprávy

 • zpracováváme průběžné a závěrečné zprávy

 • provádíme zhodnocení dosažených výstupů a výsledků

  
  
  
pvmp - logo PVM Projekt s.r.o. 
Olivova 303/49  251 01 Říčany   Tel.(mobil):(+420) 775 555 541  email: pvmp@pvmp.cz
Provozovna: Velká Kraš 164, 790 58 Velká Kraš