Profil společnosti

Nabízené služby

Projekty ESF

Kontakty

Reference

 

 

 Projekty ESF
  

Administrace projektů ESF - Nové možnosti outsourcingu činností pro Vaši organizaci.

Naším cílem je poskytnout specializované poradenství a služby v oblasti řízení, monitorování a hodnocení projektů včetně grantových schémat především v oblasti Evropského sociálního fondu.
 

Naše služby poskytujeme v oblasti:
Poradenství: Řízení: Monitorování a hodnocení:
 • zpracování výzev

 • proces výběru projektů

 • uzavírání dohod

 • ukončení projektů

 • zahájení projektů a jejich financování

 • vykazování a uznávání nákladů

 • koordinace týmové práce

 • vykazování výstupů a výsledků

 • provádíme monitorování na místě

 • zpracováváme monitorovací zprávy

 • zpracováváme průběžné a závěrečné zprávy

 • provádíme zhodnocení dosažených výstupů a výsledků

  
  
  
pvmp - logo PVM Projekt s.r.o. 
Budečská 974/6  120 00 Praha 2   Tel:(+420) 222 936 829  Fax:(+420) 222 987 348  email: pvmp@pvmp.cz