Profil společnosti

Nabízené služby

Projekty ESF a ERDF

Kontakty

Reference

 

 

 Reference
  
Vlastní projekty realizované společností PVM Projekt s.r.o.
  
  PVM Projekt s.r.o.
"Poradenský a konzultační servis pro podnikatele v cestovním ruchu"

„Bateriové uložiště LiFePO4 pro PVM Projekt s.r.o."

„Bateriové uložiště Říčany"


Komplexní zajištění vzdělávacího programu:
„Využití kulturních a přírodních památek pro cestovní ruch“
- realizováno pro MMR ČR v rámci systémového projektu OP RLZ
 
„Zpracování evaluace a metodiky vzdělávacích potřeb v cestovním ruchu – systém dalšího vzdělávání se zaměřením na rekvalifikaci a systém celoživotního vzdělávání v oblasti cestovního ruchu“
- realizováno pro MMR ČR v rámci systémového projektu OP RLZ

„Zpracování evaluace vzdělávacích potřeb a možností pro osoby s nízkou kvalifikací, které nedokončily přípravu na povolání v rámci celoživotního vzdělávání v oblasti cestovního ruchu“
- realizováno pro MMR ČR v rámci systémového projektu OP RLZ
  
„Přenos mezinárodních zkušeností a dobré praxe pro začínající malé a střední podnikatele v oblasti služeb"
  
Zákazníci, na jejichž projektech se podílel PVM Projekt s.r.o.
  
 • MMR ČR
 • MPSV ČR
 • MZ ČR
 • ČSÚ
 • Svaz chemického průmyslu České republiky
 • Asociace textilního-oděvního-kožedělného průmyslu
 • Integrovaná střední škola hotelového provozu, obchodu a služeb Příbram
 • Léčebné Lázně Jáchymov a.s.
 • VÍTKOVICE HARD a.s.
 • Dallmayr Vending & Office, k.s.
 • SATURNET, a.s.
 • ELEKTROŠTIKA, s.r.o.
 • KOVONAX spol. s r.o.
 • BĚLOHRADSKÝ spol. s r.o.
 • A & D KLÁSEK spol. s r.o.
 • SVÚOM s.r.o.
 • KORYŤÁK, s.r.o.
 • PROJEKT INTEGRACE, o.p.s.
 • PRO-DOMA s.r.o.
 • VS Rychleby s.r.o.
 • PROFIBED S.R.O.
 • DORA Security a.s.
 • GZ Digital Media, a.s.
 • ZPS Prefix a.s.
 • Okresní hospodářská komora Mladá Boleslav
 • Mandík a.s.
 • Obec Štěchovice
 • Obec Vápenná
 • STOMIX s.r.o.
 • FRAMAT s.r.o.
 • REINOLD s.r.o
 • DEKO MONT, s.r.o.
 • Karyo s.r.o.,Processes a.s.
 • Eurolinea - evropská implementační agentura, s.r.o
 • IRMS Trading, s.r.o.
 • Mateřská škola Štěchovice
 • Bierhanzl Group a.s.
 • EKO-VIMAR ORLANSKI, Polská republika

  
pvmp - logo PVM Projekt s.r.o. 
Olivova 303/49  251 01 Říčany   Tel.(mobil):(+420) 775 555 541  email: pvmp@pvmp.cz
Provozovna: Velká Kraš 164, 790 58 Velká Kraš