Profil společnosti

Nabízené služby

Projekty ESF

Kontakty

Reference

 

 

 Profil společnosti
  

Motto:

Základem každé úspěšné ekonomické aktivity je nápad a lidé, kteří jej dokáží realizovat.
Pro rozvoj společnosti jsou pak nepostradatelní kvalifikovaní a motivovaní pracovníci.

 

  
  • Společnost PVM Projekt založili partneři s dlouhodobou zkušeností v ústředních orgánech státní správy v oblasti programů EU (včetně strukturálních fondů EU), rozvoje lidských zdrojů, trhu práce a podpory podnikání,včetně rozvoje cestovního ruchu.

  • Společnost buduje svůj tým kmenových i externích spolupracovníků z odborníků se znalostmi výše uvedené problematiky, včetně zkušeností s tvorbou a řízením projektů. Tento tým je zárukou poskytování služeb nejvyšší kvality.

  • Společnost se zaměřuje na poskytování komplexních služeb v oblasti tvorby programů a projektů financovaných, resp. spolufinancovaných ze zdrojů EU. Specializuje se především na oblast rozvoje lidských zdrojů a cestovního ruchu, a to jak ve sféře soukromého podnikatelského sektoru, tak ve sféře veřejné správy.

Nabízíme Vám projektovou podporu v době, kdy rostete, ale i v čase, kdy se Vám nedaří.
Spolu s Vámi připravíme projekty, které Vám umožní získat zdroje pro Váš růst.
 

  
  
pvmp - logo PVM Projekt s.r.o. 
Budečská 974/6  120 00 Praha 2   Tel:(+420) 222 936 829  Fax:(+420) 222 987 348  email: pvmp@pvmp.cz