Profil společnosti

Nabízené služby

Projekty ESF

Kontakty

Reference

 

 

 Nabídka služeb
  

V oblasti rozvoje lidských zdrojů a podpory rozvoje cestovního ruchu poskytujeme:

 • poradenství pro volbu vhodných dotačních programů EU pro Vaše záměry

 • zpracování projektů

 • administraci projektů

 • outsourcing řízení projektů

 • hodnocení (evaluaci) projektů

 • další služby jako je pořádání konferencí a seminářů souvisejících s realizací programů EU, zabezpečení propagace a marketingu v oblasti rozvoje lidských zdrojů, cestovního ruchu a realizace programů EU.
    


Tyto naše služby představují široké spektrum aktivit jako jsou především:
  
 • poradenství pro volbu vhodného dotačního programu financovaného z EU, resp. z veřejných zdrojů

 • návrh a zpracování projektu

 • řízení projektu

 • monitorování na místě,zpracování monitorovacích zpráv

 • zpracování průběžné a závěrečné zprávy

 • zhodnocení dosažených výstupů a výsledků

 • zabezpečení publicity související s realizací projektů a programů EU

 

 • další poradenské služby v oblasti rozvoje lidských zdrojů, marketingu trhu práce a cestovního ruchu podle potřeb klienta

 • organizování seminářů, konferencí, workshopů , vzdělávacích akcí, školení a kursů s tematikou rozvoje lidských zdrojů a cestovního ruchu

 • zpracování studií, analýz a hodnotících zpráv z oblasti přípravy a realizace programů EU a programů  financovaných z veřejných zdrojů

 • zprostředkování dalších odborných služeb při přípravě a realizaci projektů
   

Další doprovodné služby - komplexní řešení podle Vašeho přání.

Cílem společnosti PVM Projekt s.r.o. je poskytnout Vám - zákazníkům ucelenou nabídku služeb, vlastními silami nebo ve spolupráci s vybranými partnery, tak aby jste nemuseli hledat subdodavatele pro dílčí aktivity při realizaci projektu. V rámci doprovodných aktivit nabízíme tyto služby:
  

 • zprostředkováváme obchod i služby při realizaci projektů.

 • zajišťujeme ekonomické, finanční a organizační poradenství v oblasti podnikání, plánování, řízení a kontroly.

 • nabízíme poradenskou činnost v oblasti společenských věd a rozvoje osobnosti.

 • zabezpečujeme reklamní činnost a marketing v oblasti trhu práce.
    

 • nabízíme služby v oblasti administrativní správy a organizačně hospodářské povahy.

 • zajistíme pořádání odborných kurzů, školení a vzdělávacích akcí včetně lektorské činnosti.

 • organizujeme konference, semináře a další obdobné akce.

  
  
pvmp - logo PVM Projekt s.r.o. 
Budečská 974/6  120 00 Praha 2   Tel:(+420) 222 936 829  Fax:(+420) 222 987 348  email: pvmp@pvmp.cz