Profil společnosti

Nabízené služby

Projekty ESF a ERDF

Kontakty

Reference

 

 

 Nabídka služeb
  

V oblasti rozvoje lidských zdrojů a podpory rozvoje cestovního ruchu poskytujeme:

 • poradenství pro volbu vhodných dotačních programů EU pro Vaše záměry

 • zpracování projektů

 • administraci projektů

 • outsourcing řízení projektů

 • hodnocení (evaluaci) projektů

 • další služby jako je pořádání konferencí a seminářů souvisejících s realizací programů EU, zabezpečení propagace a marketingu v oblasti rozvoje lidských zdrojů a realizace programů EU.
    


Tyto naše služby představují široké spektrum aktivit jako jsou především:
  
 • poradenství pro volbu vhodného dotačního programu financovaného z EU, resp. z veřejných zdrojů

 • návrh a zpracování projektu

 • řízení projektu

 • monitorování na místě,zpracování monitorovacích zpráv

 • zpracování průběžné a závěrečné zprávy

 • zhodnocení dosažených výstupů a výsledků

 • zabezpečení publicity související s realizací projektů a programů EU

 

 • další poradenské služby v oblasti rozvoje lidských zdrojů a marketingu trhu práce podle potřeb klienta

 • organizování seminářů, konferencí, workshopů , vzdělávacích akcí, školení a kursů s tematikou rozvoje lidských zdrojů

 • zpracování studií, analýz a hodnotících zpráv z oblasti přípravy a realizace programů EU a programů  financovaných z veřejných zdrojů

 • zprostředkování dalších odborných služeb při přípravě a realizaci projektů
   


  
  
pvmp - logo PVM Projekt s.r.o. 
Olivova 303/49  251 01 Říčany   Tel.(mobil):(+420) 775 555 541  email: pvmp@pvmp.cz
Provozovna: Velká Kraš 164, 790 58 Velká Kraš