Bateriové uložiště LiFePO4 pro PVM Projekt s.r.o.
    
číslo projektu:  CZ.01.3.14/0.0/0.0/19_253/0020550

Obsah a cíle projektu:

Cílem projetu je zavedení inovativní technologie, která přinese úspory energie v naší společnosti, tím i čistší ŽP.

Projekt předpokládá vybudování OZE na bázi fotovoltaických panelů, v kombinaci s bateriovým dobíjecím systémem, který tak přispěje k dalším úsporám energií, která doposud nakupujeme především z neobnovitelných zdrojů od společnosti ČEZ Prodej, a.s.

Z hlediska ekonomiky společnosti je cílem dosažení úspor v dodávkách energie, především na vlastní provoz v objektu, kde budou OZE a dobíjecí stanice budovány.

Projekt bude realizován ve Velké Kraši, místní část Hukovice.

Dojde zde k instalaci OZE s přiměřenou akumulací energie získané z OZE pro vlastní spotřebu. Technologie bude zahrnovat především kombinovaný 3-fázový hybridní měnič o výkonu 10 kW a bateriové úložiště LiFePO4 o kapacitě 38,4 kW/h.

Z vlastních zdrojů bude instalováno 66 FVČ - typu Polykrystalický modul 300 Wp.

  
  
pvmp - logo PVM Projekt s.r.o. 
Olivova 303/49  251 01 Říčany   Tel.(mobil):(+420) 775 555 541  email: pvmp@pvmp.cz
Provozovna: Velká Kraš 164, 790 58 Velká Kraš