Identifikace projektu

Obsah a cíle projektu

Služby projektu

Uživatelé projektu

Kontakty

Vstupní informace

Výsledky a výstupy

Prezentace projektu

 

 

   
   Poradenský a konzultační servis pro podnikatele v cestovním ruchu
  
   Identifikace projektu
  

Projekt „Poradenský a konzultační servis pro podnikatele v cestovním ruchu„ je spolufinancován Evropským sociálním fondem, státním rozpočtem České republiky.a rozpočtem hlavního města Prahy.

Jeho cílem je poskytnout odborné poradenské služby a konzultace jak začínajícím podnikatelům v oblasti cestovního ruchu nebo v oblastech na cestovním ruch navazujících, tak stávajícím podnikatelům, kteří se rozhodli nabídku svých služeb v těchto oblastech rozšířit nebo změnit.

V rámci projektu je možno poskytnout jednomu klientovi konzultace a poradenství v rozsahu až 30 hodin, plně hrazené z prostředků projektu.
(Pokud by se klient rozhodl využít poradenské služby ve větším rozsahu, je to možné na základě dohody s poskytovatelem služeb, při zachování stejných podmínek, jaké byly chváleny při přidělení dotace po celou dobu realizace projektu).

  
  
  
pvmp - logo PVM Projekt s.r.o. 
Budečská 974/6  120 00 Praha 2   Tel:(+420) 222 936 829  Fax:(+420) 222 987 348  email: pvmp@pvmp.cz