Identifikace projektu

Obsah a cíle projektu

Služby projektu

Uživatelé projektu

Kontakty

Vstupní informace

Výsledky a výstupy

Prezentace projektu

 

 

   
   Poradenský a konzultační servis pro podnikatele v cestovním ruchu
  
   Vstupní informace
  

Má-li Vaše společnost zájem o služby, které tento projekt nabízí  Neváhejte a kontaktujte nás!

Pro to, abyste do projektu vstoupili, postačí, když zavoláte naší asistentce, sdělíte základní informace o Vás (jako jsou jméno, příjmení, datum narození, adresu bydliště nebo sídla organizace a funkci ve společnosti, pokud jste již začali podnikat) a dohodnete si s ní termín schůzky.

TAK NEVÁHEJTE !!


Ujišťujeme Vás, že veškeré osobní údaje budou využity výlučně v souladu s § 5 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a údaje budou uvedené pouze v „Souhrnném monitorovacím listu podpořené osoby z Jednotného programového dokumentu pro Cíl 3“ (viz níže). Tyto údaje budou shromaždovány a zpracovávány výhradně za účelem prokázání řádného a efektivního nakládání s
 prostředky Evropského sociálního fondu, státního rozpočtu a rozpočtu hlavního města Prahy, které byly poskytnuty příjemci na realizaci projektu „Poradenský a konzultační servis pro podnikatele v cestovním ruchu“. Sumarizované údaje budou použity příjemcem výhradně pro přípravu monitorovacích zpráv za projekt. Údaje mohou být kontrolovány pouze pracovníky implementačních struktur nebo osobami pověřenými implementačními strukturami k provedení kontroly při zachování mlčenlivosti o všech kontrolovaných údajích. Implementačními strukturami jsou zejména Magistrát hl. m. Prahy, Ministerstvo práce a sociálních věcí, Ministerstvo financí a orgány Evropské unie kontrolující nakládání s prostředky z rozpočtu EU.

  
  
  
  
pvmp - logo PVM Projekt s.r.o. 
Budečská 974/6  120 00 Praha 2   Tel:(+420) 222 936 829  Fax:(+420) 222 987 348  email: pvmp@pvmp.cz