Identifikace projektu

Obsah a cíle projektu

Služby projektu

Uživatelé projektu

Kontakty

Vstupní informace

Výsledky a výstupy

Prezentace projektu

 

 

   
   Poradenský a konzultační servis pro podnikatele v cestovním ruchu
  
   Služby projektu
 
   

Podle požadovaného konzultovaného tématu budou účastníci rozděleni k jednotlivým konzultantům (např. marketing, propagace, destinační management, dotační politika, vzdělávání atd.).

Konzultanti a poradci budou zodpovídat konkrétní dotazy klientů k určitému připravovanému podnikatelskému záměru, projektovému záměru nebo strategii rozvoje firmy apod.

Každý účastník projektu obdrží propagační materiál nebo informační podkladový materiál k diskutované problematice v závislosti na podnikatelském záměru. Podle tohoto záměru také bude zvolen nejvhodnější konzultant.


V případě potřeby bude klientovi doporučeno, aby konzultace pokračovaly s dalším poradcem žadatele nebo partnera nebo s externími experty. Při hledání řešení může být zájemci doporučeno (případně bude zpracováno doporučení), na který orgán nebo instituci se může se svým záměrem obrátit a kde může podporu hledat.

 

  
pvmp - logo PVM Projekt s.r.o. 
Budečská 974/6  120 00 Praha 2   Tel:(+420) 222 936 829  Fax:(+420) 222 987 348  email: pvmp@pvmp.cz