Identifikace projektu

Obsah a cíle projektu

Služby projektu

Uživatelé projektu

Kontakty

Vstupní informace

Výsledky a výstupy

Prezentace projektu

 

 

   
   Poradenský a konzultační servis pro podnikatele v cestovním ruchu
  
   Uživatelé projektu
 
   

Projekt je určen jak pro začínající podnikatele, tak i pro zavedené podnikatelé - zejména malé a střední nebo jejich organizace z oblasti cestovního ruchu, v regionu hl.m. Prahy.

Může tak jít o podnikatelské subjekty s velmi pestrou škálu zkušeností, znalostí a dovedností, ale stejně tak se může jednat o podnikatelské subjekty (osoby), které často nemají ani zkušenosti a svůj podnikatelský záměr teprve připravují. Tito podnikatelé se teprve orientují ve stávající legislativě, normách, kategorizacích ubytovacích zařízení atd., či hledají možnosti jak využít dotační politiku státu a EU pro tuto oblast. V případě podnikatelských subjektů, které jsou již na trhu etablovány, je cílem projektu podpora jejich konkurenceschopnosti a jejich dalšího rozvoje.

Naše poradenství a konzultační služby umožní získat potřebné informace pro další rozvoj, a to především v oblasti tvorby a realizace rozvojových projektů firmy, destinačního managementu, tvorby produktů, progresivních trendů rozvoje CR, rozvoje lidských zdrojů a vytváření partnerství soukromého a veřejného sektoru.
 

V případě většího zájmu o služby nabízené a hrazené v rámci projetu, dostanou přednost podnikatelé z té části hl. m. Prahy, která se řadí mezi obvody strukturálně postižené.

  

  
pvmp - logo PVM Projekt s.r.o. 
Budečská 974/6  120 00 Praha 2   Tel:(+420) 222 936 829  Fax:(+420) 222 987 348  email: pvmp@pvmp.cz