Identifikace projektu

Obsah a cíle projektu

Služby projektu

Uživatelé projektu

Kontakty

Vstupní informace

Výsledky a výstupy

Prezentace projektu

 

 

   
   Poradenský a konzultační servis pro podnikatele v cestovním ruchu
  
   Obsah a cíle projektu
 
   

Projekt si klade za cíl poskytnout poradenské a konzultačních služby stávajícím i začínajícím podnikatelům z oblasti cestovního ruchu a oblastí na CR navazujících.

Pomůžeme tak začínajícím podnikatelům při zahájení podnikání, například se zpracováním podnikatelského záměru a jeho zaměřením se na cílové skupiny. Budeme je informovat o aktuálních trendech CR a o možnostech podpory realizace projektového záměru.

V případě stávajících podnikatelů je naše poradenství zaměřeno rovněž na rozvojové záměry podnikání, opatření v managementu, marketingu, destinačním managementu, personálním  řízení, na  vytvoření  nových produktů  a rozšíření

nabízených služeb a doporučení na vytváření partnerství soukromého a veřejného sektoru, propagaci a publicitu nabízených služeb v oblastech cestovního ruchu nebo oblastech na CR navazujících.

Projekt si neklade za cíl podporovat a poskytovat standardní služby jako je účetnictví, právní poradenství, public relations a podobně.

Zájemcům o tuto formu podpory poskytujeme především individuální konzultace ke konkrétním problémům a dotazům, k projektovým záměrům nebo na základě konzultace zpracujeme analýzy, hodnocení či doporučení k jejich záměrům.

 

  
pvmp - logo PVM Projekt s.r.o. 
Budečská 974/6  120 00 Praha 2   Tel:(+420) 222 936 829  Fax:(+420) 222 987 348  email: pvmp@pvmp.cz