Identifikace projektu

Obsah a cíle projektu

Uživatelé projektu

Kontakty

Vstupní informace

Výsledky a výstupy

Prezentace projektu

 

 

   
  Přenos mezinárodních zkušeností a dobré praxe pro začínající malé
  a střední podnikatele v cestovním ruchu
  
   Vstupní informace
  

Máte-li zájem o vzdělávací programy, které připravujeme a které tento projekt nabízí - Neváhejte a kontaktujte nás!

Pro to, abyste do projektu vstoupili, postačí, když nám zavoláte, sdělíte základní informace o Vás (jako jsou jméno, příjmení, datum narození, adresu bydliště nebo další informace, pokud jste zatím začali podnikat, případně vaší představu kdy a kde o tom uvažujete) a dohodnete si s námi termín schůzky.

TAK NEVÁHEJTE !!

Ujišťujeme Vás, že veškeré osobní údaje budou využity výlučně v souladu s § 5 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a údaje budou uvedené pouze v „Souhrnném monitorovacím listu pro účely statistiky projektu. Tyto údaje budou shromaždovány a zpracovávány výhradně za účelem prokázání řádného a efektivního nakládání s prostředky Evropského sociálního fond a státního rozpočtu, které byly poskytnuty příjemci na realizaci projektu „Přenos mezinárodních zkušeností a dobré praxe pro začínající malé a střední podnikatele v oblasti služeb“. Sumarizované údaje budou použity příjemcem výhradně pro přípravu monitorovacích zpráv za projekt. Údaje mohou být kontrolovány pouze pracovníky implementačních struktur nebo osobami pověřenými implementačními strukturami k provedení kontroly při zachování mlčenlivosti o všech kontrolovaných údajích. Implementačními strukturami jsou zejména Ministerstvo práce a sociálních věcí, Ministerstvo financí a orgány Evropské unie kontrolující nakládání s prostředky z rozpočtu EU.

  
  
pvmp - logo PVM Projekt s.r.o. 
Budečská 974/6  120 00 Praha 2   Tel:(+420) 222 936 829  Fax:(+420) 222 987 348  email: pvmp@pvmp.cz