Identifikace projektu

Obsah a cíle projektu

Uživatelé projektu

Kontakty

Vstupní informace

Výsledky a výstupy

Prezentace projektu

 

 

   
  Přenos mezinárodních zkušeností a dobré praxe pro začínající malé
  a střední podnikatele v cestovním ruchu
  
   Uživatelé projektu
 
   

Projekt je určen jak pro začínající podnikatele, lépe řečeno pro začínající podnikatelky, jejichž cíle je založení zejména malé nebo i středního podniku v oblasti služeb, především se zaměřením na malé organizace v oblasti cestovního ruchu.

Může tak jít o podnikatelské subjekty s velmi pestrou škálu podnikání. Cílovou skupinou jsou především osoby (ženy), které často nemají ani zkušenosti a svůj podnikatelský záměr teprve připravují. Tito podnikatelé se teprve orientují ve stávající legislativě, normách, kategorizacích ubytovacích zařízení atd., či hledají možnosti jak využít dotační politiku státu a EU pro tuto oblast. a jejich dalšího rozvoje. Často nemají ani rozhodnuto o zaměření a směřování svého podnikatelského záměru.

Naše vzdělávací programy umožní získat potřebné informace a vytvořit si představy pro další směřování podnikatelského záměru a to především v oblasti tvorby a realizace rozvojových záměrů malého podniku, rodinné firmy atd., např. v základech destinačního managementu, tvorby produktů, progresivních trendů rozvoje služeb v CR, rozvoje lidských zdrojů a vytváření partnerství, ale i spolupráce a konkurence na trhu služeb CR.
 

  
pvmp - logo PVM Projekt s.r.o. 
Budečská 974/6  120 00 Praha 2   Tel:(+420) 222 936 829  Fax:(+420) 222 987 348  email: pvmp@pvmp.cz