Identifikace projektu

Obsah a cíle projektu

Uživatelé projektu

Kontakty

Vstupní informace

Výsledky a výstupy

Prezentace projektu

 

 

   
  Přenos mezinárodních zkušeností a dobré praxe pro začínající malé
  a střední podnikatele v cestovním ruchu
  
   Obsah a cíle projektu
 
   

Projekt si klade za cíl vytvořit dva základní certifikované vzdělávací programy pro začínající podnikatele před zahájením podnikání, a tak jim pomoci se zpracováním podnikatelského záměru a jeho zaměřením na předpokládané služby.

Hlavním cílem projektu je spolupráce se zahraničním partnerem, která umožní využití adaptace zahraničního know-how v oblasti tvorby a realizace vzdělávacích programů pro osoby z cílových skupin projektu, tj. ženy začínající podnikatelky, které chtějí začít podnikat ve službách v cestovním ruchu.

Projekt chce zaplnit mezeru v nabídce dalšího vzdělávání, kdy v ČR absentuje všestranná příprava pro malé a střední podnikatele ve službách cestovního ruchu.


Projekt má tyto specifické cíle:

  1. Adaptace dvou vzdělávacích programů zahraničního partnera na podmínky českých cílových skupin

  2. Pilotní otestování vzdělávacích programů ve dvou regionech

  3. Zapracování získaných zkušeností a zpětné vazby

  4. Předložení vzdělávacích programů k akreditaci

  
pvmp - logo PVM Projekt s.r.o. 
Budečská 974/6  120 00 Praha 2   Tel:(+420) 222 936 829  Fax:(+420) 222 987 348  email: pvmp@pvmp.cz